Monday, November 26, 2012

Antara Al-Siddiq Dan Al-Sadiq: Hubungan Sebenar Keluarga Abu Bakar Dan Ali R.A.Ramai orang tidak mengetahui tentang hubungan kekerabatan di antara sahabat-sahabat Rasulullah  s.a.w. terutamanya di antara Abu Bakar dan Ali.
Setelah Abu Bakar meninggal dunia, Ali telah mengahwini isteri beliau Asma binti ‘Umais bin Ma’d bin al-Harith. Sebelum berkahwin dengan Abu Bakar, beliau menjadi isteri Ja’far bin Abi Talib, iaitu saudara kandung Ali. Hasil daripada perkahwinan dengan Ali, Asma memperolehi anak lelaki bernama Yahya.[i][1] Asma sentiasa mendampingi Fatimah sehingga di saat hampir kewafatannya[ii][2] dan beliau turut mengambil bahagian dalam memandikan jenazah Fatimah.[iii][3]
Hasil perkahwinan Abu Bakar dan Asma, Muhammad bin Abu Bakar dilahirkan. Sewaktu kewafatan Abu Bakar beliau masih lagi kecil. Oleh itu, dengan perkahwinan Ali dan Asma, Muhammad menjadi anak tiri beliau. Ali mendidik Muhammad bersama-sama dengan dua anak lelakinya Hasan dan Husin, ketika itu Umar menjadi khalifah.
Setelah pembukaan Madain, dua orang puteri Kisra, Yazdejrad telah ditawan dan dibawa ke Madinah. Sebelum memasuki Madinah mereka berdua telah diajak mengucap dua kalimah syahadah. Setelah berlaku pemesyuaratan antara Umar, Ali dan sahabat besar yang lain, kedua-dua puteri itu dikahwin dengan anak-anak sahabat. Seorang berkahwin dengan anak Ali, Husain dan yang kedua dikahwinkan dengan Muhammad bin Abu Bakar, anak tiri Ali. Melalui perkahwinan-perkahwinan ini, Husain memperolehi Ali Zainul Abidin manakala Muhammad memperolehi al-Qasim. Dengan ini, Ali Zainul Abidin dan al-Qasim merupakan sepupu di sebelah ibu. Kemudian berlaku persemendaan antara Husain dan Muhammad di mana cucu Husain, Muhammad al-Baqir berkahwin dengan cucu Muhammad, Ummu Farwah yang melahir Ja’far al-Sadiq.[iv][4] Nama Ummu Farwah ialah Asam binti Abdul Rahman bin Abu Bakar. Dengan ini, di sebelah bapanya silsilah keturunan Ja’far al-Sadiq adalah dari Bani Hasyim manakala sebelah ibunya dari keluarga Abu Bakar.
Perlu diberi perhatian, ‘Aisyah, anak perempuan Abu Bakar dan juga isteri Rasulullah s.a.w. adalah adik beradik kepada datuk Ja’far al-Sadiq, Muhammad bin Abu Bakar dan Abdul Rahman bin Abu Bakar. Dengan ini, ‘Aisyah mempunyai pertalian darah dengan Ja’far al-Sadiq. Beliau (Ja’far al-Sadiq) merupakan tokoh ilmu yang unggul dan memperolehi ilmu daripada tokoh-tokoh besar seperti al-Qasim, al-Zuhri dan ‘Ata’. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik pernah menjadi murid beliau. Beliau juga mewarisi ilmu daripada nenek beliau ‘Aisyah melalui ‘Urwah bin al-Zubair yang mendapat didikan dari ‘Aisyah sendiri.
Di zamannya, Ja’far menjadi tempat rujukan bagi ulama dan beliau adalah seorang yang benar sehingga tidak pernah diketahui bahawa beliau pernah berdusta. Oleh kerana itu, beliau digelar al-Sadiq. Jika datuk di sebelah ibunya, Abu Bakar terkenal dengan sifat benar dan amanah bersama-sama Rasulullah s.a.w., maka tidak hairanlah cucu beliau, Ja’far al-Sadiq terkenal juga dengan sifat benar.
Ini kerana ibunya adalah Farwah binti al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dan ibunya Farwah, Asma binti Abdul Rahman bin Abu Bakar.
Ja’far al-Sadiq diriwayatkan pernah berkata: Abu Bakar telah melahirkanku dua kali.[v][5]
Carta 1 di bawah berikut dapat menjelaskan maksud  kata-kata Ja’far al-Sadiq itu.

Hubungan persemendaan yang rapat di antara mereka ini boleh dilihat dengan lebih jelas lagi melalui carta 2 sebagaimana berikut.


1.     
        Rasulullah s.a.w. mengahwini ‘Aisyah binti Abu Bakar. (1-a dan 1-b)
2.     Hasan bin Ali, cucu Rasulullah s.a.w. mengahwini Hafsah binti Abdul Rahman bin Abu Bakar.[vi][6] (2-a dan 2-b)
3.     Ishaq bin Ja’far bin Abi Talib, berkahwin dengan Ummu Hakim binti al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar al-Siddiq. (3-a dan 3-b)
4.     Muhammad al-Baqir bin Ali Zainul Abidin bin al-Husain bin Ali bin Abi Talib berkahwin dengan Ummu Farwah binti al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar al-Siddiq. (4-a dan 4-b)
5.     Musa al-Jawn bin Abdullah al-Mahd bin al-Hasan al-Muthanna bin al-Hasan al-Sabt bin Ali bin Abi Talib mengahwini Ummu Salamah binti Muhammad bin Talhah bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abu Bakar al-Siddiq. (5-a dan 5-b) 
Keakraban mereka dapat dilihat dengan jelas lagi apabila Ahli Bait menamakan anak-anak mereka dengan nama Abu Bakar.
1.     Ali bin Talib menamakan  anaknya dengan Muhammad yang dikunyahkan dengan Abu Bakar.[vii][7] Ibu Abu Bakar bernama Laila binti Mas’ud dari Bani Taym yang juga merupakan keluarga /keturunan Abu Bakar al-Siddiq.

2.     Abu Bakar bin al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Beliau telah syahid di Karbala’bersama dengan bapa saudaranya, al-Husain.[viii][8]

3.     Abu Bakar Ali Zainul ‘Abidin bin al-Husain. Ini merupakan kunyah bagi Ali Zainul ‘Abidin, imam yang keempat menurut Syiah. Hal ini disebutkan oleh ramai penulis Syiah.[ix][9]

4.     Abu Bakar Ali bin Musa al-Kazim bin Ja’far al-Sadiq. Kunyah Ali al-Ridha ini disebutkan oleh Nur al-Din al-Tabarasi di dalam al-Najm al-Thaqib fi Alqab wa Asma’ al-Hujjah al-Ghaib.

5.     Abu Bakar bin Abdullah bin Ja’far bin Abi Talib. Ini disebutkan di dalam Ansab al-Asyraf dan Tarikh Khalifah al-Khayyat.

Berdasarkan kepada fakta-fakta di atas, adalah tidak wajar bagi golongan Syiah yang mendakwa mereka menyintai Ahli Bait sedangkan dalam masa yang sama mereka memaki hamun Abu Bakar dan keluarganya. Mereka itu tidak lain adalah nenek moyang imam-imam dua belas yang didakwakan. Seringkali Syiah menggambarkan layanan yang buruk yang telah diberikan oleh Abu Bakar terhadap ahli keluarga Ali. Walhal sebenarnya tidak begitu. Keakraban dan kemesraan antara dua keluarga yang mulia ini disaksikan oleh sejarah dengan adanya hubungan persemendaan antara mereka. Apatah lagi Ali dan keluarganya menamakan anak-anak mereka dengan nama Abu Bakar. Kebencian Syiah terhadap para sahabat tidak lain adalah sebagai bukti, bahawa Syiah adalah satu agenda musuh Islam yang memutarbelitkan istilah dan konsep cinta kepada Ahli Bait untuk mencipta agama baru yang menghancurkan kemurnian dan rahmat Islam.   
Daripada perbincangan di atas jelas menunjukkan hubungan kekeluarga Abu Bakar dengan keluarga Rasulullah s.a.w. Apakah mungkin asal gelaran kepada Ja’far itu al-Siddiq seperti datuknya Abu Bakar al-Siddiq tetapi telah ditenggelamkan supaya tidak terlintas bahawa beliau dari keturunan Abu Bakar? Atau mungkin gelaran al-Sadiq sebagai isyarat bahawa beliau cucu Abu Bakar yang mempunyai persamaan sifat benar tetapi kita cuai dari memikir hubungan sebenar mereka berdua.


.   

[i][1] Syaikh Mufid, al-Irsyad, hal.354
[ii][2] al-Arbali, Kasyf al-Ghummah, jld.1 hal.503, al-Majlisi, Bihar al-Anwar, jld.43 hal.213 dan al-Tusi, Tahzib al-Ahkam, jld.1 hal. 469, al-Tusi, al-Amali, jil.1 hal.107
[iii][3] Silsilah A’lam al-Hidayah, jld.3 hal.188, Bihar al-Anwar, jld.43 hal.192
[iv][4] al-Kulayni, Kitab al-Hujjah min al-Usul fi al-Kafi, jil.1 hal.472. Biografi Ja’far al-Sadiq boleh dilihat dalam tulisan al-Zahabi, Siyar A’lam al-Nubala’ dan Tarikh al-Islam.
[v][5] Ibn ‘Unbah, ‘Umdah Talib, hal.195
[vi][6] Muhammad al-A’lami al-Hairi, Tarajim A’lam al-Nisa’, hal.260, 273 dan 278, Abu Nasr al-Bukhari, Sirr Silsilah al-‘Alawiyyah, hal.20
[vii][7] al-Irsyad, hal.186, al-Ya’qubi, Tarikh al-Ya’qubi, jil.2 hal.213, al-Asfahani, Maqatil al-Talibiyyin, hal.142
[viii][8] al-Irsyad, hal.248, al-Qummi, Muntaha al-amal, jil.1 hal.544
[ix][9] Sila rujuk al-Jazairi, al-Anwar al-Nu’maniyyah.

Sumber: http://darulkautsar.net/article.php?ArticleID=4638

Thursday, July 12, 2012

Benarkah Wanita; 1 Akal, 9 Nafsu?

Sejak sekian lama masyarakat Islam di negara kita sentiasa terdedah dengan perkara yang pelik lagi menarik. 
Manusia memang berminat untuk mengetahui, mengeluar dan menyebarkan cerita-cerita yang karut, samada secara lisan, tulisan, filem atau apa saja.

Cerita bahawa kaum lelaki memiliki 9 akal dan 1 nafsu, manakala perempuan pula sebaliknya, iaitu 1 akal dan 9 nafsu memang amat masyhur sekali di kalangan kita. 
Ia telah  dilihat dan diterima oleh masyarakat kita sebagai sesuatu yang benar. Jika ditanya dari manakah sumber fakta ini diambil, mereka akan menjawabnya; mendengarnya daripada para alim ulama'.

Kata-kata sakti ini dinukilkan daripada dialog yang berlaku di antara Imam al-Hasan al-Basri dengan tokoh Sufi yang masyhur, Rabiatul Adawiyah rahimahumalLah. Iaitu semasa al-Hasan pergi meminangnya setelah kematian suaminya, beliau telah disoal beberapa perkara oleh Rabiah dan tidak dapat menjawabnya. Tetapi apabila ditanya tentang akal, dikatakan al-Hasan telah menjawab sebagaimana di atas, iaitu 9:1 dan 1:9.
Demikianlah kisah yang didakwa telah berlaku di antara dua tokoh besar dalam Islam. Kisah ini telah dinukilkan oleh Usman al-Khaubawi, dalam kitabnya “Durrah an-Nasihin” , (dalam buku ini jugalah terdapat hadis masyhur di kalangan orang Melayu tentang kelebihan tertentu setiap malam solat terawih).
Menurut al-Fadhil Dr Abu Zaid, Ahmad Najib Abdullah al-Qari [mantan pensyarah KIAS, sekarang di APIUM, Nilam Puri] melalui makalah beliau dalam majalah “Pengasuh” terbitan MAIK bil 623
Cerita ini tidak benar sama sekali untuk dinisbahkan kepada al-Hasan al-Basri (apalagi kepada Rasulullah saw) kerana ia diambil daripada sumber yang tidak sahih. Hujahnya mudah sahaja, al-Hasan al-Basri dilahirkan pada tahun 21H dan meninggal dunia pada 110H
: 8341].
Ini bermakna ketika al-Hasan meninggal dunia, Rabiatul Adawiyah baru berumur 10 tahun, bagaimana pula boleh berlaku dialog sedemikian di antara mereka berdua? tahun 100H dan meninggal dunia pada 180H [Lihat: Az-Zahabi, Siyar A’lam an-Nubala
Untuk maklumat lanjut sila lihat majalah “Pengasuh” yang tersebut di atas tadi. Wallahua’lam.

Akhukum, Abu Anas Madani, 23 Syawal 1432H.
www.abuanasmadani.blogspot.com

Wednesday, May 23, 2012

Khutbah Berkenaan Syiah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam TerengganuKhutbah Pertama

Marilah kita bertaqwa kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa dan bersegeralah kita menyediakan bekalan sebelum kita kembali ke akhirat. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah ketaqwaan kepada Allah S.W.T. Mimbar jumaat pada hari ini ingin memperkatakan tentang tajuk “Bersama Menjauhi Ajaran Sesat Syiah”.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian,

Pada 19 Disember 2010, sekali lagi negara kita digemparkan dengan amalan keagamaan yang pelik, di mana pengikut kumpulan ajaran sesat Syiah Imamiyyah yang berpusat di Hauzah Ar-Ridha, Taman Sri Gombak, Selangor, telah bertindak memukul badan sendiri menggunakan rantai sehingga berdarah, sebagai tanda menyucikan dosa. Upacara sebegini dilakukan pada setiap 10 Muharram dan ianya adalah salah satu di antara 23 penyelewengan agama, yang diamalkan oleh kumpulan ajaran sesat tersebut sebagaimana yang dilaporkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Difahamkan juga, setiap ahli kumpulan dibekalkan tiga biji batu sebesar kurma, yang diletakkan di depan sejadah. Ketika sujud, dahi para jemaah kumpulan sesat tersebut perlu menyentuh batu itu.

Kaum muslimin yang dikasihi Allah sekalian,

Di Terengganu pula, akhbar Utusan Malaysia bertarikh 26 Ogos 2011 yang lalu telah melaporkan, masjid-masjid di Terengganu menjadi sasaran penyebaran buku-buku ajaran sesat Syiah. Buku-buku yang disebarkan tersebut antaranya berjudul:

Pertama:  Akhirnya Ku Temui Kebenaran

Kedua:    Dialog Mengenai Islam Dan Aqidah Islam Sebenar atau nama lain Dialog Mengenai Islam Dan Aqidah Islam Sebenar dan Kewajipan Muslim Mentaati Kepimpinan Yang Dilantik Allah Dan Rasul Demi Perpaduan Dan Kejayaan Dunia Akhirat.

Fenomena ini sememangnya telah menimbulkan tanda-tanya di kalangan umat Islam di negeri ini. Sehubungan dengan itu, Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu (JaHEAT) telah mengarahkan pihak masjid yang menerima buku tersebut, agar menyerahkan kepada pejabat agama terdekat dan membuat laporan polis.

Sidang Jumaat yang dipelihara Allah Taala,

Ajaran Syiah yang bertapak di Malaysia adalah ajaran Syiah Imamiyyah Ithna ‘Asyariyyah (Ja’fariyyah). Pada umumnya, kebangkitan fahaman syiah secara meluas di Malaysia telah bermula pada tahun 1979 lagi.

Antara perkara-perkara yang telah menarik minat sebilangan golongan belia di negeri ini, kepada fahaman syiah adalah:

Pertama: Ia menggunakan konsep emosi iaitu mengajak pemuda-pemudi Melayu mengutuk dan membenci Amerika dan negara-negara barat secara melulu.

Kedua: Menggunakan “pembebasan hawa nafsu” iaitu mudahnya kahwin mut’ah dengan sesiapa sahaja hatta dengan isteri orang.

Ketiga: Melalui konsep reformasi dan revolusi kerana reformasi berunsur emosi dan revolusi amat diminati oleh orang muda.

Kaum muslim yang diberkati Allah,

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa, Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang diadakan pada 2 dan 3 Mei tahun 1996 di Langkawi, Kedah, telah membuat keputusan bagi mengharamkan ajaran Syiah di Malaysia dan menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikuti ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah samada dari segi aqidah, syariat dan akhlak. Begitu juga Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu telah memfatwakan pengharaman Syiah pada 25 September 1997.

Saudara-saudara sidang Jumaat sekalian,

Sedarlah bahawa perbezaan fikrah atau aliran pemikiran boleh menyebabkan perkelahian sesama kita, walaupun adik-beradik. Bukankah kita pernah membaca ayat al-Quran yang menceritakan tentang perkelahian antara adik-beradik iaitu Nabi Musa dan abangnya Nabi Harun a.s akibat perbezaan aliran pemikiran? Firman Allah Taala dalam surah Tahaa ayat 92-94:

قَالَ يٰهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوۤاْ ﴿٩٢﴾  أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴿٩٣﴾  قَالَ يٰٱبْنَأُمِّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلاَ بِرَأْسِى إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيۤ إِسْرَآئِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾
Yang bermaksud:

(sekembalinya), Nabi Musa berkata: “Wahai Harun, apakah yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka sesat, daripada menurutku? Adakah engkau ingkar akan suruhanku?” Nabi Harun menjawab: “Wahai anak ibuku! Janganlah engkau meragut janggutku dan janganlah menarik (rambut) kepalaku, sesungguhnya aku takut bahawa engkau akan berkata kepadaku: “Engkau telah memecah belahkan kaum Bani Israel sesama sendiri, dan engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesananku!”

Sidang jumaat dikasihi Allah sekalian,

Melalui ayat tadi kita dapat memahami, bagaimana perbezaan pandangan antara Nabi Musa dan abangnya Nabi Harun a.s boleh menyebabkan kejadian si adik menarik janggut dan rambut abangnya.

Saudara-saudaraku, dalam kejadian itu, Nabi Musa a.s tetap berselisih faham dengan abangnya Nabi Harun a.s tentang cara pendekatan terbaik bagi menghalang Bani Israel daripada menyembah anak lembu emas, sedangkan kedua-dua mereka memiliki pandangan yang betul.

Jadi bayangkan saudara-saudaraku, apakah yang akan berlaku nanti dalam masyarakat kita bila ajaran Syiah yang jelas bercanggah dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah samada dalam permasalahan pokok, aqidah atau cabang syariat, diamalkan oleh sekelompok umat Islam di negara kita? Siapakah boleh menjamin tidak akan terjadi perkelahian dan berbunuh-bunuhan pada ketika itu?

Saudara-saudaraku sekalian,

Ketahuilah, perbezaan kita dengan Syiah bukanlah hanya dari segi aliran pemikiran semata-mata, tetapi ia lebih daripada itu. Ianya melibatkan perbezaan aqidah. Rukun iman mereka berbeza dengan rukun iman kita. Rukun Islam mereka berbeza dengan rukun Islam kita. Begitu juga kitab-kitab hadith mereka juga berbeza. Bahkan sebahagian besar ulama’-ulama’ Syiah mengakui bahawa al-Quran mereka berbeza dengan al-Quran yang ada bersama kita. Walaupun ada dari ulama’ mereka yang pura-pura (taqiyyah) mengatakan bahawa al-Qurannya sama dengan al-Quran kita, tetapi pada masa yang sama mereka menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan tafsirnya yang sangat berlainan dengan ulama’ Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Hal ini menepati dengan kata-kata ulama’ Ahli Sunnah Wal Jamaah bahawa Syiah Imamiyyah Ithna ‘Asyariyyah (Ja’fariyyah) adalah satu agama yang tersendiri. Melihat pentingnya persoalan tersebut, maka disini disebutkan sebahagian dari perbezaan atau percanggahan antara aqidah Ahlul Sunnah Wal Jamaah dengan aqidah Syiah Imamiyyah Ithna ‘Asyariyyah (Ja’fariyyah).


Pertama: Khalifah diwasiatkan secara nas.

Kedua: Imam adalah ma’sum.

Ketiga: Ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia.

Keempat: Kemunculan semula Imam Mahdi dan kumpulan orang yang telah mati untuk memberi keadilan.

Kelima: Berpegang dengan konsep berpura-pura.

Keenam: Berpegang dengan konsep mahdiyyah iaitu kepercayaan kepada Muhammad bin Hassan al-‘Askari al-Mahdi sebagai Imam Mahdi muntazar.

Ketujuh: Penyanjungan yang keterlaluan kepada Sayyidina Ali.

Kelapan: Mengkafirkan para sahabat rasulullah s.a.w.

Kesembilan: Menuduh Saidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyyah sebagai empat berhala Quraisy serta pengikut mereka adalah musuh Allah.

Kesepuluh: Hanya Ali dan para imam sahaja yang menghafaz dan menghimpunkan al-Quran dengan sempurna.

Kesebelas: Menghalalkan nikah mut’ah.

Kedua belas: Menambah syahadah.

Ketiga belas: Menolak hadis yang diriwayatkan oleh ahli sunnah wal jamaah sekalipun hadis mutawatir.


Kedua: Percanggahan Dari Sudut Syariat.

Pertama: Ketika berwudhu’, wajib menyapu kedua-dua kaki, bukan membasuh pada kedua-duanya.

Kedua: Mengharuskan jama’ sembahyang pada semua keadaan.

Ketiga: Mengamalkan nikah mutaah.

Keempat: Islam bukanlah syarat wajib haji.

Kelima: Menolak ijma’ ulama’ dan qias.


Ketiga: Percanggahan Umum.

Pertama: Menziarahi kubur Saidina Husain, ganjarannya adalah syurga.

Kedua: Menyeksa tubuh badan sempena 10 Muharram.

Ketiga: Menghina isteri-isteri nabi Muhammad s.a.w.


Saudara-saudaraku sekalian,

Percanggahan ini boleh menyebabkan pihak yang bertelagah dengan mudah menghalalkan darah lawannya. Jika keadaan fitnah ini berjaya ditanam dalam masyarakat Islam di negara kita, sudah tentu musuh-musuh Islam yang sudah lama mengidam ingin melihat kehancuran masyarakat dan negara kita bersorak gembira.

Sidang jumaat yang dikasihi sekalian,

Kematian dan kemusnahan harta benda, akibat perbezaan mazhab sebegini bukanlah sekadar andaian semata-mata, tetapi ia telah berlaku dan sememangnya akan berlaku lagi di negara yang memiliki pengikut dua aliran yang berbeza ini. Lihat sahaja apa yang terjadi diantara pengikut Sunni dan Syiah di Pakistan dan Iraq. Saban hari, kita melihat di kaca televisyen, bagaimana kedua-dua pihak tersebut saling membunuh dan memasang bom di masjid pihak lawan. Jika ini terjadi di negara kita, mungkin masjid-masjid di tempat kita pada suatu masa kelak akan terbahagi kepada masjid puak Sunni dan masjid puak Syiah dan pada masa itu, kita tentu tidak lagi khusyu’ mengerjakan solat Jumaat atau solat-solat lain kerana asyik memikirkan ancaman bom dari pihak lawan. Oleh itu, jauhilah ajaran Syiah yang merbahaya ini sebelum kita ditimpa musibah perkelahian, bunuh membunuh dan perang saudara.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah Taala

Apakah yang boleh dibanggakan dari ajaran Syiah, sehinggakan ada segelintir dari masyarakat kita yang berminat dengannya? Adakah mereka buta untuk melihat dan memahami kebatilan dan kesesatan yang diamalkan dalam ajaran Syiah seperti keharusan menolak hadis yang sahih dan mutawatir, mengkafirkan para sahabat Rasulullah s.a.w, mengatakan imam mereka ma’sum dari sebarang kesilapan, menghalalkan nikah mut’ah, menolak pemakaian hukum ijma’ dan qias, menghina isteri-isteri nabi kita s.a.w, menyeksa tubuh badan sempena hari 10 Muharram dan banyak lagi kesesatan lain yng telah disepakati oleh para ulama’.

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً ﴿١١٥﴾
Yang bermaksud:

“Dan sesiapa yang menentang (ajaran) Rasulullah s.a.w sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk (yang dibawa), dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, Kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan (kesesatan) yang dipilihnya, dan (pada hari akhirat kelak) Kami akan memasukkan ke dalam neraka jahannam, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali”. Surah an-Nisaa’ ayat 115.


Khutbah Kedua

Marilah kita bertaqwa kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa dan bersegeralah kita membuat bekalan sebelum kita kembali ke akhirat. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah ketaqwaan kepada Allah S.W.T.


Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian,

Cuba kita fikirkan sejenak, apakah sebenarnya yang kita boleh dapat atau harapkan dari ajaran Syiah? Adakah ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang telah diamalkan di negara kita sejak awal kedatangan Islam sehingga hari ini, menyebabkan kita menjadi lemah, tidak maju, tidak aman, tidak bahagia atau belum cukup untuk masuk syurga Allah Taala?

Oleh itu, marilah saudara-saudaraku sekalian, kita bersegera mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk membendung gejala penyebaran ajaran Syiah di tempat kita sebelum menjadi lebih parah. Setiap ahli masyarakat seharusnya beringat sebelum terjadi sesuatu yang buruk, bak kata pepatah “cegah sebelum parah” setiap orang berkewajipan membuat laporan kepada pihak berkuasa agama di daerah masing-masing jika mengsyaki, menyedari atau melihat sendiri terdapat mana-mana pihak yang berusaha memberikan ajaran Syiah yang sesat ini.

Ingatlah bahawa sebarang usaha ke arah membendung ajaran sebegini adalah termasuk dalam ertikata “jihad” kerana mempertahankan kesucian ajaran agama yang diwarisi dari junjungan nabi kita Muhammad s.a.w, manakala sebarang usaha yang cuba menghidupkan fitnah dengan menyebarkan ajaran Syiah adalah termasuk di dalam perbuatan sesat lagi menyesatkan.

Di akhir khutbah ini juga, mimbar ingin mengajak dan berpesan kepada semua umat Islam agar berpegang teguh dengan ajaran Ahlus Sunah Wal Jamaah yang telah terbukti menjadi ubat dan penawar yang mujarab bagi menyatukan hati-hati kita selama ini. Justeru, usaha kita mengambil ubat dan penawar yang palsu, serta telah terbukti boleh melemah dan menyusahkan perpaduan umat Islam sejak zaman akhir pemerintahan sahabat Khulafa’ ar-Rasyidin lagi.

Sidang jumaat yang dikasihi Allah sekalian,

Pada hari dan sangat yang mulia seumpama ini, marilah sama-sama kita perbanyakkan bacaan selawat dan salam ke hadrat junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w sesuai dengan perintah Allah dalam al-Quran, surah al-ahzab ayat 56

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَئِكَـتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ﴿٥٦﴾
Yang bermaksud:
“Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi (Muhammad), wahai orang-orang yang beriman! Berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya”
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...