Saturday, December 18, 2010

Sinopsis Hukum Berkaitan Gambar & Patung (Makhluk Bernyawa)

Hadits-hadits riwayat shahih Muslim( Klik Utk Terjemahan & Matan Hadis ), sebahagian ulama` berpendapat patung dan gambar makhluk bernyawa dalam apa jua bentuk sama ada ditangkap, diukir maupun dilukis hukumnya haram kecuali gambar pada kain atau pada kertas. Ini adalah pendapat jumhur ulama` dahulu dan antara yang berpendapat demikian adalah Imam an-Nawawi sendiri.

Manakala `Ulama'-`ulama' yang mengatakan harus atau boleh adalah dengan beberapa sebab/dalil:

1-'Shurah' atau 'timsal' dalam bahasa Arab boleh digunakan dengan makna patung

2-Hadits-hadits larangan tersebut hanyalah pada suatu ketika dahulu dan kemudian telah pun mansukh dan dibolehkan berdalilkan hadits yang menyebutkan 'dikecualikan gambar pada kain atau pada kertas'

3-Tujuan larangan dalam hadits adalah pada peringkat awal Nabi s.a.w. mahu menghapus dan membanteras budaya yang membawa syirik pada Allah, khurafat dan tahyul sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits-hadits Shahih Muslim menunjukkan suatu ketika dahulu Nabi s.a.w. tidak mengharuskan penggunaan gambar kuda bersayap yang mana boleh membawa kepada ciri-ciri pemujaan dan syirik pada Allah.

4-Walaupun pendapat ini mengharuskan tetapi dengan bersyarat supaya tidak melarat menjadi syirik, ya`ni jauh dari pemujaan dan unsur-unsur syirik termasuklah ciri-ciri yang boleh membawa kepadanya, simbolik kepada penyembahan orang kafir dan sesuatu yang menyerupainya. Sebagai contoh, membuat tugu peringatan pahlawan dan kemudian meletakkan bunga dan bertafakkur untuknya. Perbuatan ini asalnya hanya meniru-niru gaya barat tapi sebenarnya mengandungi usnur syirik pada Allah.

Antara ulama dan mujaddid masakini yang mengatakan harus adalah Sheikh Yusuf al-Qaradhawi


Sinopsis & saringan oleh Mohd Nazri Hasan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...